Programma management

Programma management

Stepahead Consulting BV biedt bedrijven in de rol van Programma Manager, concreet advies en ondersteuning bij (internationale) programma’s, waarbij resultaatgericht de doelstellingen behaald kunnen worden.

Kenmerken Programma Management

Als programma manager streeft Stepahead Consulting met alle betrokkenen gefocust naar het behalen van de bedrijfsstrategische doelstelling. Hier worden vaak één of meerdere projecten voor ingezet, waar gestructureerd Programma Management onderdeel van uit maakt. Bij Programma Management is het vooral van belang om overzicht te houden over de samenhang van onderliggende projecten. Stepahead Consulting doet dit middels gedegen project porfolio management.

Optimaliseren Programma Management

Om er zeker van te zijn dat Programma Management op de juiste wijze wordt ingezet, kan Stepahead Consulting als sparringpartner gericht advies geven over de opzet en beoogde doelstelling van de nog op te zetten programma’s. Waar nodig zullen programma’s in impasse doorgelicht en geanalyseerd worden, waarbij Stepahead een nieuw plan van aanpak bespreekbaar maakt om reeds lopende programma’s te verbeteren en te optimaliseren.

Internationaal Programma Management

Gezien de brede kennis en ervaring die Stepahead Consulting met internationaal Programma Management heeft opgedaan, is zij een bewezen partner die als interim manager op het gebied van Project Management en Programma Management diverse complexe internationale implementaties heeft begeleid. Mede door de IPMA-B certificering en doordachte werkwijze van Stepahead Consulting, hebben inmiddels een groot scala van bedrijven Stepahead Consulting ingezet voor Programma Management en Project Management.

Wilt u ook van de kennis en expertise van Stepahead Consulting gebruik maken, zodat programmamanagement op de juiste manier wordt doorgevoerd? Neem dan contact op.