Programma management

Programma management

Stepahead Consulting BV biedt bedrijven in de rol van Programma Manager, concreet advies en ondersteuning bij (internationale) programma’s, waarbij resultaatgericht de doelstellingen behaald kunnen worden.

Kenmerken Programma Management

Als programma manager streeft Stepahead Consulting met alle betrokkenen gefocust naar het behalen van de bedrijfsstrategische doelstelling. Hier worden vaak één of meerdere projecten voor ingezet, waar gestructureerd Programma Management onderdeel van uit maakt. Bij Programma Management is het vooral van belang om overzicht te houden over de samenhang van onderliggende projecten. Stepahead Consulting doet dit middels gedegen project porfolio management.

Optimaliseren Programma Management

Om er zeker van te zijn dat Programma Management op de juiste wijze wordt ingezet, kan Stepahead Consulting als sparringpartner gericht advies geven over de opzet en beoogde doelstelling van de nog op te zetten programma’s. Waar nodig zullen programma’s in impasse doorgelicht en geanalyseerd worden, waarbij Stepahead een nieuw plan van aanpak bespreekbaar maakt om reeds lopende programma’s te verbeteren en te optimaliseren.

Internationaal Programma Management

Gezien de brede kennis en ervaring die Stepahead Consulting met internationaal Programma Management heeft opgedaan, is zij een bewezen partner die als interim manager op het gebied van Project Management en Programma Management diverse complexe internationale implementaties heeft begeleid. Mede door de IPMA-B certificering en doordachte werkwijze van Stepahead Consulting, hebben inmiddels een groot scala van bedrijven Stepahead Consulting ingezet voor Programma Management en Project Management.

Wilt u ook van de kennis en expertise van Stepahead Consulting gebruik maken, zodat programmamanagement op de juiste manier wordt doorgevoerd? Neem dan contact op.

Programma management

Stepahead Consulting offers program management to support and advice international programs to achieve clearly defined goals and results.

Characteristics of Program Management

As Program Manager, Stepahead Consulting works closely together with all participants with full focus on the defined strategic goals. To achieve these goals a set of projects is often created with clear interdependencies. Structured program management will support you to keep track on the progress and to obtain a solid project portfolio management.

Optimizing Program Management

To ensure the correct way of using Program management within your organization, Stepahead Consulting can be used as your sparring partner to guide you in the right direction and to give clear advice on the governance, planning and reporting issues. If needed an audit can be performed for programs in progress. This audit can be used to leverage the existing program and to steer the outcome in the desired direction.

International Program Management

Based on the broad experience of  Stepahead Consulting regarding international Program Management makes our company a trusty partner in supporting the management.

Due to the fact that Stepahead consulting is internationally recognized and certified with an IPMA-B senior level rating, many companies have already requested our specific program management and Project Management services.