Project management

Project management

Stepahead Consulting BV biedt bedrijven in de rol van gecertificeerd Project Manager, advies en ondersteuning bij (internationale) vraagstukken en bij de implementatie van softwarematige bedrijfstoepassingen, waardoor uw bedrijf zowel intern en als extern gericht noodzakelijke IT veranderingen, verbeteringen en innovatie kan doorvoeren.

Complexe projecten leiden

Een goed project leiden is niet eenvoudig. De complexiteit van de vele werkzaamheden, partijen en belangen dienen goed gemanaged te worden. De juiste kennis en expertise van complexe internationale implementaties is hierbij onontbeerlijk. Stepahead Consulting BV biedt als interim project manager deze expertise en begeleidt softwarematige implementaties van begin tot het eind volgens een gedegen en bewezen methode.

Project audit

Te vaak dreigen grotere projecten niet binnen de gestelde tijdsplanning en budget te lopen. Vaak zijn externe factoren hier de oorzaak van. Stepahead Consulting legt hierbij de focus op een gedegen audit op de project management principes, om het lek boven water te krijgen en het project alsnog de goede kant op te sturen.

Projectplanning en projectmethodieken

Met groot inzicht in bedrijfsmatige processen, projectmethodieken en strakke projectplanning, kan Stepahead Consulting met probleemoplossende focus complexe projecten doelgericht uit een impasse halen. Door het inzetten van de juiste expertise op het juiste moment en door eigen inbreng van templates, kunnen complexe projecten beter gestuurd worden op basis van Scope, Time, Budget, Governance en Risks.

Plan van aanpak Project Management

Stepahead Consulting werkt volgens een strak projectplan welke met helikopterview volgens tijdplanning continue gemanaged, gecontroleerd, bijgestuurd en geëvalueerd wordt. De basisstappen voor elk project zijn:

 • Scope afbakenen
 • Business case bepalen
 • Opstellen Project Plan
 • Opstellen planning gebaseerd op heldere fasering, deliverables en werkpakketten
 • Opstellen resource schema (wie doet wat, wanneer en waar)
 • Het in kaart brengen van een risicoanalyse en bijbehorende maatregelen
 • Opzetten van de projectorganisatie (governance)
 • Opzetten van de projectprocessen
 • Financiële huishouding van het project inregelen
 • Stakeholder Management

Door al deze zaken als eerste goed in te richten dan wel te herstellen, zal elk project de juiste basis hebben voor succes. Uiteraard wordt het welslagen van een project mede bepaald door de keuze van de oplossing, de beschikbaarheid van mensen, het aanwezige budget en talloze andere zaken die hierbij van belang zijn. De jarenlange ervaring van Stepahead Consulting bewijst echter dat goed Project Management door de juiste kennis en expertise tot succesvolle implementaties leidt.

Wilt u ook de zekerheid dat uw lopende of nieuwe projecten zullen slagen en dit mede door de inzet van een certified senior project manager? Vraag dan nu een offerte aan en wellicht zit ik binnenkort bij u rond de tafel om uw project te bespreken.

Project management

Stepahead Consulting BV offers profit and non-profit organizations senior Project Management for large, complex, international  implementation projects. Stepahead is owned by JP Bakker who is an IPMA-B certified “senior project manager”.

Managing complex projects

Managing a project is not always easy. The complexity of all workstreams, 3rd parties, stakeholders and project members need to be managed in a correct and efficiënt manner. This can only be done by experienced and rightfully skilled project managers. Stepahead Consulting offers these type of project managers. As an IPMA-B certified project manager Stepahead will manage the whole project from start- to project closure. Stepahead will also manage to ensure the project results will be embedded (and hand over) to the existing organization with the use of proven and worldwide accepted project methodologies.

Project audit

Often large projects are not following the original base lined planning. Increase of timelines, costs and effort need to be analyzed to make sure the project can be re aligned on its original track. Gaining control over the project is critical for organizations.

To gain visibility and to ensure the project is controlled again, a solid professional audit can be carried out by Stepahead Consulting to  give you that push into the right direction.

Project planning and project methodologies

Business knowledge, project methodologies and a clear integral planning ensures Stepahead Consulting to drive complex projects into the right direction. With the use of the right expertise at the right moment in time projects that seemed to be stuck in progress, can be brought back on the right track again. Last but not least Stepahead Consulting will introduce clear templates, controls and reporting to steer the project on the 5 base components of project management:  Scope, Time, Budget, Governance en Risks.

Plan of the Project

Stepahead Consulting steers the project according to the created project plan. A clear “make your plan, work your plan” approach is used to set the expectations and the milestones along the route. The following principles of project management will be always be used:

 • Determine the Scope
 • Create the Business case
 • Create the Project Plan
 • Set up Integral planning based on phases, deliverables and activities.
 • Build the resource plan (who does what, when and where)
 • Identify the risks and mitigations
 • Set-up of the project governance
 • Implement project processes
 • Build the Financial reporting and tracking of the project
 • Stakeholder Management

Realizing all these principals will be the base for project success. The remaining part of the success will be driven by the chosen solution, availability of the resources, budget and many other smaller things.  

The extended experience of Stepahead Consulting proves that good project management is based on the right knowledge and expertise and will lead to successful results.