Project management

Project management

Stepahead Consulting BV biedt bedrijven in de rol van gecertificeerd Project Manager, advies en ondersteuning bij (internationale) vraagstukken en bij de implementatie van softwarematige bedrijfstoepassingen, waardoor uw bedrijf zowel intern en als extern gericht noodzakelijke IT veranderingen, verbeteringen en innovatie kan doorvoeren.

Complexe projecten leiden

Een goed project leiden is niet eenvoudig. De complexiteit van de vele werkzaamheden, partijen en belangen dienen goed gemanaged te worden. De juiste kennis en expertise van complexe internationale implementaties is hierbij onontbeerlijk. Stepahead Consulting BV biedt als interim project manager deze expertise en begeleidt softwarematige implementaties van begin tot het eind volgens een gedegen en bewezen methode.

Project audit

Te vaak dreigen grotere projecten niet binnen de gestelde tijdsplanning en budget te lopen. Vaak zijn externe factoren hier de oorzaak van. Stepahead Consulting legt hierbij de focus op een gedegen audit op de project management principes, om het lek boven water te krijgen en het project alsnog de goede kant op te sturen.

Projectplanning en projectmethodieken

Met groot inzicht in bedrijfsmatige processen, projectmethodieken en strakke projectplanning, kan Stepahead Consulting met probleemoplossende focus complexe projecten doelgericht uit een impasse halen. Door het inzetten van de juiste expertise op het juiste moment en door eigen inbreng van templates, kunnen complexe projecten beter gestuurd worden op basis van Scope, Time, Budget, Governance en Risks.

Plan van aanpak Project Management

Stepahead Consulting werkt volgens een strak projectplan welke met helikopterview volgens tijdplanning continue gemanaged, gecontroleerd, bijgestuurd en geëvalueerd wordt. De basisstappen voor elk project zijn:

  1. Scope afbakenen
  2. Business case bepalen
  3. Opstellen Project Plan
  4. Opstellen planning gebaseerd op heldere fasering, deliverables en werkpakketten
  5. Opstellen resource schema (wie doet wat, wanneer en waar)
  6. Het in kaart brengen van een risicoanalyse en bijbehorende maatregelen
  7. Opzetten van de projectorganisatie (governance)
  8. Opzetten van de projectprocessen
  9. Financiële huishouding van het project inregelen
  10. Stakeholder Management

Door al deze zaken als eerste goed in te richten dan wel te herstellen, zal elk project de juiste basis hebben voor succes. Uiteraard wordt het welslagen van een project mede bepaald door de keuze van de oplossing, de beschikbaarheid van mensen, het aanwezige budget en talloze andere zaken die hierbij van belang zijn. De jarenlange ervaring van Stepahead Consulting bewijst echter dat goed Project Management door de juiste kennis en expertise tot succesvolle implementaties leidt.

Wilt u ook de zekerheid dat uw lopende of nieuwe projecten zullen slagen en dit mede door de inzet van een certified senior project manager? Vraag dan nu een offerte aan en wellicht zit ik binnenkort bij u rond de tafel om uw project te bespreken.