Achtergrond

Achtergrond

Mijn naam is Jan-Peter Bakker en ben sinds 1989 werkzaam in de automatiseringsbranche. Ik ben gespecialiseerd in Project en Programma Management en ben in het bezit van een IPMA-B certificering als “Senior Project Manager”. Hiervan zijn er in Nederland slechts zo’n 300. Dit geeft dan ook duidelijk mijn niveau en expertise aan en ik onderscheid mij hiermee van andere projectmanagers met alleen een Prince II opleiding.

Vanuit mijn bedrijf Stepahead Consulting BV heb ik al vele bedrijven geholpen met het kiezen, opzetten en implementeren van softwarematige bedrijfstoepassingen en ook bij complexe internationale implementaties.

Mijn visie

Ik ben ervan overtuigd dat een geslaagd project voorkomt uit het direct inzetten van de vijf belangrijkste bouwstenen:

 1. Scope: als het niet helder is wat er wel of niet gerealiseerd moet worden, zal geen enkel project succesvol slagen
 2. Time: een goede planning waarin op heldere en transparante wijze de werkpakketten, afhankelijkheden en reële doorlooptijden zijn gedefinieerd, vormt de basis voor de haalbaarheid
 3. Budget: voor het goed kunnen managen van een project, is helder inzicht in de project einde prognose vereist
 4. Governance: de rollen, taken en bevoegdheden binnen de projectorganisatie moeten helder zijn. Zonder duidelijke structuur zullen vele kwaliteitseisen en tijdslijnen niet gehaald worden
 5. Risks: Het juist managen van de risico’s voorkomt onverwachte situaties
Mijn missie

Ik streef er naar om het maximale rendement uit een implementatietraject te behalen, door het optimaliseren van projecten en programma’s. Met mijn focus op verander management en verbeter management, hanteer ik wereldwijd geaccepteerde project methodieken, eigen templates, heldere rapportages en de inzet van de juiste expertises op het juiste moment, om de gestelde doelen binnen de tijdsplanning te behalen.

Onderscheidende kernwaarden

De onderscheidende elementen en kernwaarden waar Stepahead Consulting BV voor staat:

 • Maakt gebruik van een bewezen succesvolle eigen plan van aanpak
 • Eigen inbreng van templates ter ondersteuning van de projectmethodiek
 • Werkt met 5 pijlers om het project te sturen: Scope, Time, Budget, Governance en Risks
 • Stuurt op deliverables en resources, niet enkel op resources zoals vaak gebeurt
 • Fungeert als sparringpartner op conceptniveau
 • Groot inzicht in bedrijfsmatige processen
 • Brede ervaring in internationale projecten
 • Managen op overtuiging, niet op hiërarchie

Background

My name is Jan-Peter Bakker. I started working in IT in 1989. I started as a consultant and made my step to project management a few years later.

I specialize in Project and Program Management and have been certified as an IPMA-B level “Senior Project Manager”. This is a selected group within the Netherlands since there are only approximately 300 certified IPMA-B level project managers. This clearly states the level of expertise I have and differentiates me from project managers with just a Prince II background.

Ever since I started Stepahead Consulting BV in 2006, I have supported multiple (international) companies with the selection process and full implementation of complex software/ IT solutions. Prior to this I have worked for different consulting firms such as PricewaterhouseCoopers and Deloitte as a Project Manager.

Vision

I’m convinced that a successful project can only be achieved by focusing on the 5 base components for Project management:

 1. Scope: The scope needs to be clear, detailed enough and strongly managed
 2. Time: A solid planning based on deliverables and work packages needs to be defined and maintained. Realistic durations, dependencies and clear resource management is needed to ensure the feasibility of the planned activities
 3. Budget: To manage the project financially, a clear report and visibility is needed. This will lead to a “Project to End” forecast which must be reported on a regular basis to the Steering Committee and/or other stake holders.
 4. Governance: Roles and responsibilities must be clear and in line with each other. Project procedures must be set up to ensure visibility at all times on Change requests, issues and risks.
 5. Risks: Managing the risks needs to be done on a ongoing basis to avoid unexpected situations.
Mission

My goal is to achieve the maximum result out of an implementation project. I do this by optimizing projects and programs using all (base) components for project and program management.

I use world wide accepted project methodologies, templates, clear reports and expertise from experienced people. By doing this at the right moment within the project, I am able to meet

deadlines and to book results within the given timeframe.

Base values:

Stepahead differs from other companies by using:

 • Successfully proven methodology and project approach
 • The use of templates to secure quality and to support the methodology used
 • Strong focus on the 5 base components of project management to steer the project or program: Scope, Time, Budget, Governance and Risks
 • Deliverable driven including the use of the right resources
 • Able to consult on each conceptual level
 • Excellent view on company processes and process improvements during implementations
 • Broad experience with international projects
 • Managing by influence and arguments, not based on hierarchy