Achtergrond

Achtergrond

Mijn naam is Jan-Peter Bakker en ben sinds 1989 werkzaam in de automatiseringsbranche. Ik ben gespecialiseerd in Project en Programma Management en ben in het bezit van een IPMA-B certificering als “Senior Project Manager”. Hiervan zijn er in Nederland slechts zo’n 300. Dit geeft dan ook duidelijk mijn niveau en expertise aan en ik onderscheid mij hiermee van andere projectmanagers met alleen een Prince II opleiding.

Vanuit mijn bedrijf Stepahead Consulting BV heb ik al vele bedrijven geholpen met het kiezen, opzetten en implementeren van softwarematige bedrijfstoepassingen en ook bij complexe internationale implementaties.

Mijn visie

Ik ben ervan overtuigd dat een geslaagd project voorkomt uit het direct inzetten van de vijf belangrijkste bouwstenen:

 1. Scope: als het niet helder is wat er wel of niet gerealiseerd moet worden, zal geen enkel project succesvol slagen
 2. Time: een goede planning waarin op heldere en transparante wijze de werkpakketten, afhankelijkheden en reële doorlooptijden zijn gedefinieerd, vormt de basis voor de haalbaarheid
 3. Budget: voor het goed kunnen managen van een project, is helder inzicht in de project einde prognose vereist
 4. Governance: de rollen, taken en bevoegdheden binnen de projectorganisatie moeten helder zijn. Zonder duidelijke structuur zullen vele kwaliteitseisen en tijdslijnen niet gehaald worden
 5. Risks: Het juist managen van de risico’s voorkomt onverwachte situaties
Mijn missie

Ik streef er naar om het maximale rendement uit een implementatietraject te behalen, door het optimaliseren van projecten en programma’s. Met mijn focus op verander management en verbeter management, hanteer ik wereldwijd geaccepteerde project methodieken, eigen templates, heldere rapportages en de inzet van de juiste expertises op het juiste moment, om de gestelde doelen binnen de tijdsplanning te behalen.

Onderscheidende kernwaarden

De onderscheidende elementen en kernwaarden waar Stepahead Consulting BV voor staat:

 • Maakt gebruik van een bewezen succesvolle eigen plan van aanpak
 • Eigen inbreng van templates ter ondersteuning van de projectmethodiek
 • Werkt met 5 pijlers om het project te sturen: Scope, Time, Budget, Governance en Risks
 • Stuurt op deliverables en resources, niet enkel op resources zoals vaak gebeurt
 • Fungeert als sparringpartner op conceptniveau
 • Groot inzicht in bedrijfsmatige processen
 • Brede ervaring in internationale projecten
 • Managen op overtuiging, niet op hiërarchie